czwartek, 23 czerwca 2022

Cloud Backup Storage Najczęstsze zagrożenia podczas korzystania z pamięci masowej w chmurze

W mediach można było usłyszeć o wielu różnych dostawcach usług przechowywania kopii zapasowych w chmurze. Gdy jednak przyjrzymy się im bliżej, zauważymy kilka istotnych różnic, których należy być świadomym. Różnice między planami w chmurze mogą mieć ogromny wpływ na długoterminowe koszty.

Jak będziesz korzystać z planu w chmurze?
Czy pliki mają być przechowywane przez bardzo długi czas bez modyfikacji? Czy Twoje narzędzie do tworzenia kopii zapasowych obsługuje tego typu rozwiązania? Jeśli nie, lub jeśli pliki często się zmieniają, a więc trzeba często wykonywać kopie zapasowe, może to spowodować wzrost kosztów planu chmurowego.

Koszty dostępu
Z większością dostawców usług przechowywania kopii zapasowych w chmurze wiążą się opłaty za dostęp. W przypadku zapytania o folder serwer musi utworzyć listę plików, a to wymaga dużo pracy, więc firma zazwyczaj pobiera za to opłaty. W zależności od używanego narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i wielkości kopii zapasowej serwera plików podczas typowego tworzenia kopii zapasowej mogą być wykonywane miliony takich zapytań. Nie widać tego od razu i nawet jeśli każdy dostęp kosztuje tylko ułamek grosza, to szybko sumuje się w wiele dolarów i centów. Im więcej masz folderów i plików, tym wyższe będą opłaty za dostęp. W miarę powtarzania kopii zapasowych, co godzinę, codziennie lub według dowolnego harmonogramu, opłaty te dosłownie się mnożą.

Opłaty za pobieranie: Opłaty za dostęp
Gdy nadejdzie czas i trzeba będzie coś przywrócić, większość dostawców pobiera opłaty za każdy gigabajt opuszczający obiekt. Jeśli musisz pobrać dużą ilość danych, będzie to dużo kosztować. W przypadku wielu głównych dostawców opłaty za wyjście mogą być ogromne. Opłaty za wyjście dotyczą również danych śledzących, których narzędzie do tworzenia kopii zapasowych używa do koordynowania tworzenia kopii zapasowych. Tak więc w jakiejś formie nastąpi pobranie danych, aczkolwiek te pliki śledzenia są oczywiście znacznie mniejsze niż pełne przywrócenie. Na przykład pobranie 1 TB z Amazon S3 kosztowałoby dziś (2022 r.) około 92 USD.

Pułapki granularności
Większość dostawców, zwłaszcza dostawcy usług przechowywania danych w chmurze opartych na S3, przechowuje każdy obiekt osobno. Jeśli trzeba zmienić tylko kilka bajtów w pliku, obiekt jest często przesyłany ponownie i tworzona jest jego nowa wersja. Jeśli ten plik ma rozmiar 1 TB, może zostać utworzony nowy obiekt o pojemności 1 TB. Teraz użytkownik zostanie obciążony opłatą za nowy TB, mimo że zmieniło się tylko kilka bajtów. Wprawdzie tej sytuacji można by uniknąć, wybierając inny mechanizm tworzenia kopii zapasowych, ale ilustruje ona problem.
Inną kwestią związaną z granularnością jest naliczanie opłat według gigabajtów. Wielu dostawców zaokrągla w górę i nalicza opłaty w pełnych GB lub nawet TB. Na przykład jeden dostawca może mieć pozornie niską cenę za terabajt, ale później okazuje się, że nalicza pełne TB, mimo że korzystasz tylko z 1 GB.

Pułapki związane z minimalnym czasem przechowywania danych
Inną sztuczką, która może sprawić, że zapłacisz więcej, niż chciałeś, jest określenie minimalnego czasu przechowywania danych. Przeanalizujmy często spotykany scenariusz. Tworzysz kopię zapasową dysku serwera w postaci obrazu i przesyłasz go do chmury. Obraz ma pojemność 500 GB, możesz zostać obciążony jednym TB, ale uważasz, że to w porządku, biorąc pod uwagę niską stawkę za TB. Teraz jednak co noc wymieniasz obraz dysku w chmurze. Zakładasz, że w sumie zużywasz tylko 500 GB. W rzeczywistości w ciągu jednego miesiąca zużyłeś 30 * 500 GB, a ponadto musisz zapłacić za całe 15 TB przez określoną liczbę miesięcy. Niektórzy dostawcy wymagają minimalnego trzymiesięcznego okresu przechowywania danych. W naszym powyższym przykładzie zapłaciłbyś 90 * 500 GB = 45 TB, a w rzeczywistości wykorzystałeś tylko 500 GB!

Płacenie na bieżąco oznacza brak gwarancji na przyszłość
To tak jak z wynajmowaniem domu. Po wygaśnięciu umowy najmu mogą nastąpić podwyżki stawek. Jednak w przeciwieństwie do wynajmu domu, który w większości krajów jest regulowany prawnie, w przypadku przechowywania danych w chmurze nie ma żadnych regulacji. Operatorzy mogą podnieść koszty w dowolnym momencie. Ale czy w takim razie nie możemy po prostu "przesiąść się", jeśli tak się stanie?

Wysoki koszt zmiany dostawcy
Czy kiedykolwiek zmieniałeś miejsce zamieszkania? To dużo pracy i stresu. Większość ludzi wolałaby tego uniknąć. Dostawcy usług przechowywania danych w chmurze mają swoje własne platformy i nie ma prawdziwego standardu współpracy z nimi. Powód jest prosty: dostawcy usług w chmurze chcą się upewnić, że koszty zmiany dostawcy są wysokie, ponieważ jeśli zmiana dostawcy jest łatwa, prosta i szybka, następną rzeczą, która się wydarzy, będzie wojna cenowa. A jak wszyscy wiemy, skutkuje to zazwyczaj złą sytuacją dla dostawców, ale także spadkiem jakości dla konsumentów.
W związku z tym, jeśli użytkownik raz zdecyduje się na korzystanie z jednej platformy, prawdopodobnie pozostanie przy niej, ponieważ zmiana nie jest łatwa. Pozostawia to dostawcom usług w chmurze pewną swobodę w podnoszeniu stawek w dłuższej perspektywie. Gdyby przynajmniej użytkownik miał gwarancję, że stawki nie wzrosną, wówczas wyższe koszty zmiany platformy nie stanowiłyby tak dużego problemu.

Korzystanie z większej ilości pamięci masowej niż przewidziana
Inną sztuczką stosowaną przez niektórych dostawców jest naliczanie ogromnych opłat po przekroczeniu określonego limitu. Na przykład, użytkownik zapisuje się na plan 500 GB, ale ostatecznie wykorzystuje 600 GB. Różnica 100 GB może kosztować Cię prawie więcej niż 500 GB, na które się zapisałeś. Ponieważ tworzenie kopii zapasowych w chmurze jest zautomatyzowane, tak naprawdę nie ma gwarancji, że nie zostanie przekroczona całkowita przydzielona przestrzeń dyskowa. Jeśli dostawca chmury automatycznie nalicza wysokie opłaty za przekroczenie limitu pamięci, może to znacznie podnieść miesięczny rachunek.

Brak zespołu wsparcia technicznego
Inną formą ukrytych kosztów jest brak wsparcia technicznego. Pomoc techniczna jest niezbędna nie tylko podczas pierwszego konfigurowania systemu kopii zapasowych w chmurze, ale także w dłuższej perspektywie. Pewna forma monitorowania i testowania jest konieczna, aby potwierdzić, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami i że żadne krytyczne fragmenty danych nie zostały przypadkowo pominięte. Zwłaszcza gdy konieczne jest przywrócenie danych, a czas jest krytyczny, najlepiej mieć do dyspozycji kompetentny, niezawodny i szybko reagujący zespół pomocy technicznej, który pomoże w zakończeniu przywracania, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy.
Większość dostawców kopii zapasowych w chmurze to jednak tylko dostawcy infrastruktury. Nie obchodzi ich, czy użytkownik będzie miał problemy z przywróceniem danych; oni jedynie zapewniają platformę. Na przykład Amazon S3 nie został stworzony do tworzenia kopii zapasowych w chmurze, ale jest używany przez wiele firm właśnie w tym celu. Kto więc pomoże tym użytkownikom, gdy operacja przywracania utknie w jakimś miejscu?

Rozwiązanie: Dostawca pamięci masowej w chmurze o stałej cenie
Czy nie byłoby łatwiej nie martwić się o zmienne koszty i opłaty? Żadnych opłat za dostęp, pobieranie, minimalny czas przechowywania. Zamiast tego prosta, stała opłata za określoną ilość miejsca w chmurze. Żadnych ukrytych opłat, żadnych podwyżek cen w przyszłości, absolutnie nic, o co można by się martwić.
Ponadto, czy nie byłoby wspaniale, gdyby plan tworzenia kopii zapasowych w chmurze obejmował pomoc techniczną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu użytkownik wiedziałby, że może polegać na kompetentnym zespole pomocy technicznej, niezależnie od tego, co i kiedy się stanie. Okazuje się, że taki plan rzeczywiście istnieje i jest oferowany przez firmę Affordable Cloud Storage.
Oprócz tego, że jest to ekonomiczna alternatywa dla innych popularnych rozwiązań chmurowych, ich technologia oferuje również dodatkowe rozwiązania usprawniające proces tworzenia kopii zapasowych i znacznie przyspieszające tworzenie kopii zapasowych, dzięki czemu można tworzyć kopie zapasowe częściej w ciągu dnia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz