środa, 17 marca 2021

Zmniejszenie ryzyka utraty danych

Naturalnie główną funkcją oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych jest zapobieganie utracie danych w możliwie największym stopniu. Musisz dobrze znać wszystkie typowe zagrożenia utraty danych, ponieważ większości form utraty danych można zapobiec.
Oto kilka typowych przyczyn utraty danych:
- Pożar.
- Burze.
- Powodzie.
- Usterki i błędy oprogramowania, w tym systemu operacyjnego.
- Przypadkowe usunięcie danych przez użytkowników.
- Usterki dysku twardego: uszkodzenie głowicy, zniszczenie itp. Przewidywany okres eksploatacji dysków twardych wynosi zazwyczaj poniżej dwóch lat.
- Uszkodzenia spowodowane wirusami, oprogramowaniem ransomware i złośliwym oprogramowaniem.
- Wyładowania elektrostatyczne. Na przykład w dni o niskiej wilgotności poniżej 40% i przy zainstalowanych w biurze dywanach. Odkurzacze i inne urządzenia również mogą być naładowane statycznie. Zwracaj na to uwagę, gdy znajdujesz się w pobliżu komputera.
- Poziom wilgotności i kondensacja. Idealny poziom wilgotności powinien być utrzymywany pomiędzy 40% a 60%. Wysoki poziom wilgotności może powodować kondensację. Suchy poziom wilgotności może spowodować uszkodzenie części elektronicznych.
- Porażenie prądem elektrycznym spowodowane uderzeniem pioruna w konstrukcje zewnętrzne w pobliżu budynku lub linie energetyczne.
- Przepięcie elektryczne spowodowane wyładowaniem atmosferycznym lub uszkodzeniem urządzeń elektrycznych podłączonych w tym samym biurze lub gospodarstwie domowym.
- Szkody wodne. Zraszacze przeciwpożarowe, zalanie lub inne wycieki.
- Temperatura. Nie należy narażać komputerów na działanie temperatury poniżej 15 stopni Celsjusza (60 stopni Fahrenheita) lub powyżej 27 stopni Celsjusza (80 stopni Fahrenheita), ponieważ części elektroniczne mogą się przegrzać. Niskie temperatury mogą prowadzić do kondensacji.
- Wstrząs mechaniczny. Na przykład, notebook może zostać upuszczony lub komputer stacjonarny może zostać przypadkowo uderzony, gdy dyski twarde są obracane.
- Pola magnetyczne. Pola magnetyczne powodowane przez starsze telewizory lub okablowanie mogą uszkodzić wrażliwe płytki wewnątrz dysków twardych lub elementy elektroniczne na płytach głównych.
- Niekompletny transport danych. Na przykład dane są kopiowane na nowy komputer, a użytkownicy mogą nie zauważyć, że transfer nie został zakończony.

Więcej informacji na temat oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych można znaleźć w tym artykule

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz