wtorek, 10 marca 2020

Historia psychologii: Psychologia humanistyczna i poznawcza

W latach 60. pojawiła się nowa "siła" psychologii humanistycznej. Podstawowymi tematami tego nowego rodzaju psychologii było podkreślenie świadomego doświadczenia, wiary w całokształt ludzkiej natury, skupienie się na wolnej woli, spontaniczności i kreatywności oraz badanie wszystkich czynników istotnych dla ludzkiej kondycji. Inspiracja dla nowej dziedziny pochodziła prawdopodobnie od F. Bretano, O. Kuelpe, Adler, Horney, Erikson, itp. Dla psychologów humanistycznych behawioryzm był zbyt sztuczny i identyfikował tylko wąski zakres ludzkiej natury. Psychologia humanistyczna miała koncentrować się na pozytywnych cechach ludzkich jednostek zdrowych psychicznie.

Abraham Maslow (1908-1970) był jednym z najbardziej znanych psychologów w tej dziedzinie. Zaproponował on ideę samorealizacji. Podczas gdy jednostki rozwijają się, aktualizują lub znajdują swoje potencjały. Ponadto Maslow zauważył, że istnieje hierarchia potrzeb w następującej kolejności: fizjologiczna, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku i potrzeby samorealizacji. Tak więc, jednostki samoswitalizujące muszą zaspokoić wszystkie wcześniejsze potrzeby, zanim osiągną etap samoswitalizującej się osoby.

Carl Rogers (1902-1987) zaproponował humanistyczną metodę psychoterapii. Jego terapia ukierunkowana na osobę koncentruje się na kliencie. Klient jest wiodącą osobą w rozmowie. Rogers przekonywał, że podczas rozwoju, dzieci powinny otrzymywać bezwarunkową miłość od matki (pozytywny szacunek), aby uniknąć warunków wartych dziecka. Wtedy dziecko może swobodnie się rozwijać i zacząć aktualizować swoje potencjały. Dzieci, które są pozytywnie oceniane, stają się bardziej kreatywne, otwarte na wszelkiego rodzaju doświadczenia i spontaniczne.

Pod koniec lat 60-tych XX wieku zaczęła powstawać dziedzina psychologii poznawczej. Psychologia poznawcza bardziej zajmowała się procesami poznawania i mocą umysłu do tworzenia i organizowania doświadczeń.

George Miller (*1920) był jedną z ważnych osób, które dokonały przejścia od behawioryzmu do psychologii poznawczej. Skupił się na słowie "poznanie" i wyjaśnił, że używając tego słowa, w rzeczywistości kładziemy nacisk na działania psychiczne. Jednak słowo "poznanie" nigdy nie zostało jasno zdefiniowane w sposób naukowy.

Następnie Ulric Neisser (*1928) wyznaczył pierwszy kamień milowy: zdefiniował psychologię poznawczą jako związaną z doznaniami, percepcją, obrazowaniem, pamięcią, rozwiązywaniem problemów, myśleniem i wszystkimi innymi działaniami psychicznymi. W sumie psychologia kognitywna zapożyczyła wiele terminów i idei z informatyki i komputerów. Jak można wywnioskować z koncepcji psychologii poznawczej, ta część psychologii postrzega działalność człowieka jako przetwarzanie informacji.

Psychologia humanistyczna i kognitywna była w rzeczywistości odpowiedzią na behawioryzm. W jakiś sposób psychologia nie była w stanie uprościć i wyjaśnić wszystkich ludzkich zachowań z ograniczonymi schematami odpowiedzi na bodźce. Nowe typy psychologii próbowały zintegrować wszystkie procesy psychiczne w zupę ponownie, aby uniknąć błędnych wniosków lub koncepcji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz